Skip to main content

GLOBAL

close

Board of Directors

Directors

 • Noriyuki Inoue
  Chairman of the Board
 • Masanori Togawa
  President and CEO, Member of the Board
 • Chiyono Terada
  Member of the Board
  (external)
 • Tatsuo Kawada
  Member of the Board
  (external)
 • Akiji Makino
  Member of the Board
  (external)
 • Ken Tayano
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Masatsugu Minaka
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Jiro Tomita
  Member of the Board,
  Senior Executive Officer
 • Yuan Fang
  Member of the Board (non-resident)
 • Kanwal Jeet Jawa
  Member of the Board (non-resident)

Audit & Supervisory Board Members

 • Ryu Yano
 • Toru Nagashima
 • Kenji Fukunaga
 • Kosei Uematsu

Senior Executive Officers

 • Takashi Matsuzaki
 • Koichi Takahashi
 • Yoshikazu Tayama
 • Masayuki Moriyama
 • Yoshihiro Mineno
 • Satoshi Funada
 • Naofumi Takenaka
 • Yasushi Yamada

Executive Officers

 • Katsuyuki Sawai
 • Hitoshi Jinno
 • Kota Miyazumi
 • Tsutomu Morimoto
 • Yuji Yoneda
 • Masaki Saji
 • Masafumi Yamamoto
 • Akira Murai
 • Makio Takeuchi
 • Yoshiyuki Hiraga
 • Toshio Ashida
 • Hideki Maruoka
 • Shigeki Morita

As of June 29, 2018

Find out more in your region.

Global Locations

Go To Page Top
http://www.infobooksonline.com http://www.1462s.asia http://www.gastronaughties.com http://www.globalw88.com http://www.gastronaughties.com http://www.w88edu.com http://www.ezhangshades.com http://www.oakleysociety.com http://www.w88loto.net http://www.brucerecruitingltd.com http://www.livesattamatka.net http://www.goLdLabcoLorado.com http://www.team-area51.net http://www.w88wblog.org http://www.0lu1y.asia